Prije pola stoljeća prvi put je učinjen stručni uvid u tradicijsko graditeljstvo Pokuplja i južnog dijela Turopolja. Kasnije, za potrebe popisa kulturnih dobara i izrade konzervatorske podloge za Sisačko-moslavačku županiju, evidentirano je stotinjak starih okućnica, stambenih zgrada i gospodarskih objekata u Lekeniku, Pešćenici, Dužici, Letovaniću, Cerju Letovanićkom, Poljani Lekeničkoj, Starom Brodu, Brkiševini, Palanjku, Vratečkom, Starom Farkašiću i Žažini.

Tradicijska okućnica ili funduš, smještena uz putove ili Kupu, sastoji se od hiže ili hiže na trem (čardak), male ižice (za mlade bračne parove), te pomoćnih objekata: kuvarne, krušne peći, drvarne, komore, štale, uvoza, štagela (suše), svinjca, kokošinjca, ćelinjaka, zdenca i kuružnjaka. U ovim selima možete doznati kako su se stari tesari i paleri služili hrastovim oblicama i planjkama, ima li čavala u dugovječnim kućama koje su uz rijeku isprva bile sojenice, te zbog čega je hrastovina bila osnovni materijal gradnje. Dobit ćete odgovor i na značenja riječi koje danas ne susrećemo čak ni u križaljkama: pocek, moždanici, vuglić, ćošek, njemački vugel, planjkače, širočke, obluki, gatre, streač, ganjek, štengle, linica, shodić, kapić, vedrinjak, šop, vidjelice. Saznat ćete doslovno i preneseno značenje riječi korab. Ljubitelji kemije i fizike doći će „na svoje“ jer treba shvatiti čemu je služila smjesa ilovače i pljeve ili sjeckane slame.
 Hrast lužnjak služio je i kao građevni materijal za crkvice i kapele, nastale pretežito u 17. stoljeću. Nekoliko ih je sačuvanih, među kojima su i restaurirane. Njihova minimalistička arhitektura datira još u srednji vijek. Kapele su danas zaštićena kulturna dobra: sv. Josip u Cerju Letovaničkom, sv. Fabijan i Sebastijan u Letovaniću, sv. Martin u Starom Brodu, sv. Bartol u Letovanskom Vrhu itd.
Pučka arhitektura Pokuplja i Turopolja bogata je riznica umjetnosti gradnje čija je značajka jednostavnost oblikovanja, funkcionalnost, uporaba lokalnih materijala, te prilagođenost geografskim i topografskim prilikama. Logičnost, matematička preciznost i estetika usklađene su s fizičkim, umnim i duhovnim potrebama stanovnika ovoga podneblja, što sve skupa odiše smirenom harmonijom.