Sretan čovjek živi u sadašnjosti, ne mareći za prošlost i budućnost! Kolikogod cijenili Alberta Einsteina, s parafrazom ove genijeve mudre misli ne bismo se smjeli složiti. Barem ne u cijelosti! Uz Indianu Jonesa, stranu nam drže znanstvenici i stručnjaci u arheologiji, te brojni posjetitelji koji vole povijest, kulturu i, ponajviše, avanture satkane koliko od činjeničnog i opipljivog, toliko i od mističnog izazova.

Arheološka istraživanja na području Sisačko-moslavačke županije – bila je to glavna tema znanstvenog skupa u Sisku, na kojemu je sudjelovalo pedesetak arheologa iz Hrvatske i inozemstva. Istraživanja na mnogim otprije poznatim kao i tek otkrivenim arheološkim nalazištima, provedena tijekom zadnja dva desetljeća, svake godine donose atraktivne rezultate i svježe uvide, što nam omogućuje da razvoj, a osobito turizam, temeljimo na novim kulturnim i povijesnim vrijednostima.

U tijeku je realizacija niza projekata od kojih ističemo: opsežno istraživanje utvrda petrinjskog kraja; istraživanje samostanske baštine – pavlinski samostani na Petrovoj i Moslavačkoj gori, ostaci cistercitske opatije u Topuskom; projekt rimska vila u Osekovu; Pogorelac (Sisak) – željeznodobni lokalitet; Moslavačka gora – istraživanja položaja Mikleuške s pretpovijesnim naseljem na lokaciji Marić gradina, te arheološka istraživanja Jelengrada; nalazište Bojna – Brekinjova Kosa, s ostacima lasinjske i vučedolske kulture. Stručnjaci pregledavaju teren sustavno i ciljano, radi utvrđivanja novih ili provjere stanja već evidentiranih nalazišta u Hrvatskoj Dubici, Hrvatskoj Kostajnici, Petrinji, Glini, Dvoru i u Moslavini kako bi arheološka karta Sisačko-moslavačke županije bila što prije izrađena. I Novska će dobiti arheološku kartu, čemu su prethodili terenski pregledi prigradskih naselja.

Predstavljeno je i niz domaćih i međunarodnih projekata kojima su ciljevi popularizacija arheologije, edukacija mladih, te očuvanje, održiva turistička upotreba i promocija kulturno-povijesne baštine jer svi imamo pravo baštiniti, shvaćati i uživati prošlost. Među njima su Staze željeznog doba Podunavlja i Život na rimskoj cesti od I. do VIII. st.

Sudionici skupa kojeg su organizirali Hrvatsko arheološko društvo, Arheološki muzej Zagreb, Gradski muzej Sisak, Ministarstvo kulture i medija, te Konzervatorski odjel u Sisku, posjetili su Hrvatsku Kostajnicu i razgledali Stari grad Zrinskih.