Kontaktirajte nas

DM ZRIN
Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. za usluge i turistička agencija
Sisačko-moslavačke županije

Direktorica

Nikolina Rokić, dipl. oec.
Tel.: +385 (0)44 664 290, +385 (0)91 504 2853
E-mail: direktor@dm-zrin.hr

Viša suradnica za turizam

univ. spec. oec. Mirjana Gerić Strižić, dipl. nov.
Tel.: +385 (0)44 664 290
Mob.:+385 (0)99 332 1533
E-mail: mgericstrizic@dm-zrin.hr

Suradnica za turizam

Iva Milković, bacc. oec.
Tel.:+385 (0) 44 664 290
Mob.:+385 (0)99 786 4038
E-mail: dm-zrin@dm-zrin.hr

KONTAKT

Sjedište: Rimska ulica 28, 44 000 Sisak
Poslovnica: Ulica S. i A. Radića 8b (II. kat), 44 000 Sisak
Tel.: +385 (0)91 619 3472
E-mail: dm-zrin@dm-zrin.hr
Facebook: Destinacijski menadžment Zrin
Instagram: Destinacijski menadžment Zrin

Karta