Opće informacije

 

Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. za usluge i turistička agencija, sa sjedištem u Sisku, Rimska ulica 28, upisan je u Sudski registar Trgovačkog suda Zagreb u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 081069394.

Skraćeni naziv tvrtke je Destinacijski menadžment Zrin d.o.o.
OIB: 14025162917
MB: 04662679
IBAN (u PBZ Zagreb): HR79 2340 0091 1108 3873 3

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna, a uplaćen je u cijelosti. Predsjednik Skupštine Društva je Mario Čelan, direktor Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje, Sisak, Rimska 28, kao predstavnik osnivača i vlasnika 100 posto udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Voditeljica poslova je Nikolina Rokić, direktorica, koja zastupa tvrtku samostalno i pojedinačno.

E-mail: direktor@dm-zrin.hr, tel.: +385 (0)44 664 290.

Radno vrijeme za rad s korisnicima usluga je od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 15.30 sati.

Nadležno tijelo za nadzor

Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva ulica 29, 10 000 Zagreb, tel.: +385 (0)1 462 7445, fax.: +385 (0)1 462 7446, e-mail: turisticka.inspekcija@mint.hr.