Podnošenje prigovora

Podnošenje prigovora
Prigovori na usluge turističke agencije Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. podnose se pisanim putem na e-mail adresu dm-zrin@dm-zrin.hr u roku od 8 (osam) dana od dana izvršenja usluge ili završetka putovanja/izleta. Prigovor uložen nakon proteka navedenog roka, nismo dužni uzeti u razmatranje.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. elektroničkom poštom odmah će dostaviti obavijest o primitku prigovora, te će u roku od 15 dana od dana primitka prigovora, dostaviti odgovor podnositelju prigovora. Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. može odgoditi rok rješenja pritužbe/prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davatelja usluga za još najduže 15 (petnaest) radnih dana.

Prigovori na uslugu putovanja ili ugovorene usluge u sklopu paket aranžmana
Putnik je dužan ukazati na nepravilnosti, odnosno nedostatke, u pružanju ugovorenih usluga u sklopu paket aranžmana (prijevoz, smještaj, obroci i sl.) na licu mjesta izjavom reklamacije neposrednom pružatelju usluga: recepciji hotela, osoblju  restorana, vozaču autobusa, voditelju putovanja i dr. Putnik je dužan surađivati s organizatorom putovanja i neposrednim davateljem usluga radi otklanjanja uzroka prigovora. Ako Putnik ne prihvati ponuđeno rješenje reklamacije na mjestu događaja, a koje odgovara ugovorenoj usluzi po vrsti i kvaliteti, Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. neće uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika. Rješavat ćemo samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, uz pismenu potvrdu koju potpisuju Putnik i pružatelj usluge i/ili voditelj putovanja.

Ako niti nakon prigovora usluga nije pružena na ugovoreni način, Putnik je dužan zatražiti pisanu potvrdu od osobe koja je dužna uredno izvršiti tu uslugu ili od voditelja putovanja (predstavnika agencije), a zatim potvrdu priložiti uz svoju pisanu reklamaciju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon povratka s putovanja. U protivnom, reklamaciju nismo dužni uzeti u obzir. To znači kako će se reklamacije nakon povratka s putovanja, a bez priložene potvrde, smatrati neosnovanima.

U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija mogla riješiti na licu mjesta (na primjer, nezadovoljavajuća čistoća sobe, oprema, položaj sobe itd.), a putnik nije prigovorio na licu mjesta i o nepravilnostima nije obavijestio gore navedene osobe, pa je usluge iskoristio, smatra se kako se Putnik složio s tako pruženom uslugom i time je izgubio pravo na kasnije podnošenje reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene, odnosno naknadu štete.